Analizat e ADN-së Arkivat — Rusia TaniKryerjen e parë në shkallë të gjerë, gjenomin e-gjerë analizat e lashtë e njeriut mbetet nga Afër Lindje, një ekip ndërkombëtar i udhëhequr nga Harvard Medical School ka ndriçuar gjenetike identitete të popullsisë, dinamika e parë në botë për bujqit