Çfarë Është një Bankë e Pajtimit DeklaratëNjë bankë pasqyrë barazimi është një deklaratë që i jep një krahasim ndërmjet bilancit në bankë sipas kontabilitetit të dhënat e kompanisë dhe bilanci reflektuar në deklaratat e bankës.

Subjektit të dhënat e disa transaksioneve në një kohë të caktuar dhe banka përditësimet e tyre në sistemin e tij në një datë të mëvonshme, për krijimin e një kohë vonesë.

Në të njëjtën mënyrë, banka e sistemit financiar llogaritë për të regjistruar disa transaksione para se ata janë të përfshira në bankën e sistemit financiar

Kjo diferencë është ajo që sjell domosdoshmërinë për të pasur një bankë pajtimit deklaratë për të krahasuar ndryshim. Qëllimi kryesor i përgatitjen e kësaj deklarate është për të identifikuar çdo paqartësi që rrjedhin në mes të kontabilitetit të dhënat e bankës dhe atyre të subjektit.

Një gabim është normale të të shkaktojë këto mospërputhje në të dyja partive

Banka e pajtimit deklaratat janë të rëndësishme, sepse ata veprojnë si një mekanizëm i kontrollit për të ndihmuar në mbrojtjen e burimeve të vlefshme nga të zbulimit të të gjitha parregullsitë, të tilla si të paligjshme bankës tërheqje. Kur në bilancin e bankës në kontabilitet është konfirmuar të jetë i njëjtë si ai në deklaratë bankare, nuk ka rehati në anën e subjektit të ditur se të dhënat janë të sakta