Detyrimet dhe kufizimet të hyjë në fuqi pas një individ është dhënë shtetësinë ruse RC Banor i QendrësTë gjithë qytetarëve rusë katërmbëdhjetë vjeç ose më të vjetër që jetojnë në Rusi janë të nevojshme për të patur një familje e pasaportës (një qytetari të përgjithshme të pasaportë), ndërsa ata që jetojnë jashtë Rusia duhet të ketë një»të huaj»e pasaportës (pasaporta për të udhëtimit ndërkombëtar) është rreptësisht e ndaluar për të bërë ndonjë shtrirje në një pasaportë që nuk i plotësojnë kërkesat e përcaktuara me ligj (të tilla shënon do ta bënte një pasaportë të pavlefshme) të Gjithë qytetarëve rusë, si dhe shtetasit e huaj, janë të detyruar të regjistrohen në vendin e tyre të qëndrimit ose të qëndrimit në Rusi: Të jetë në gjendje për të kaluar ruse e kufirit dhe të udhëtojnë jashtë vendit, një ruse, qytetari është i obliguar të pajiset me një pasaportë të huaj (një pasaportë të veçantë për të udhëtimit ndërkombëtar), të cilat mund të lëshohet jo më shumë se dhjetë vjet qytetarëve rusë’ e drejta e lëvizjes së lirë dhe e drejta për të zgjedhur lirisht vendin e qëndrimit dhe të vendbanimit në Rusi mund të jetë i kufizuar (terma e këto kufizime duhet të jenë të përcaktuara me ligj)