Gjykata e arbitrazhit në Rusiështë menduar për të zgjidhur mosmarrëveshjet u ngrit nga aktivitetet tregtare ose ekonomike të kontratave në mes të dy ose më shumë palëve dhe të paktën një prej palëve duhet të jetë një kompani e huaj apo një kompani të huaj që kanë investuar në Rusi.

Megjithatë, në qoftë se palët të paraqesin të gjitha dëshmitë që provojnë ekzistencën e një marrëveshje mes palëve, atëherë Rusia ka nënshkruar dhe ratifikuar New York Konventën për Njohjen dhe Zbatimin e Huaja të Arbitrazhit Awards në vitin dhe që e di saktësisht se e zbatimit të procedurave situata duhet të respektojë të gjitha kërkesat ligjore rus gjyqit federal. Zbatimin e një sipërmarrësit e huaj të cilët janë në kërkim për një avokat të mirë në Rusi mund të mbështeteni në të pandehurve ata gjejnë në faqen e internetit të Avokatëve të Rusisë.

Jam e kënaqur nga bashkëpunimi me to, sepse ato të ofruara profesionale ligjore shërbimet për klientët e mi të interesuar për të bërë e biznesit në këtë vend