Ligji për bankat në Rusidhe edhe përfaqësues të zyrave