Online calculator: Apartament shitje tatimore në RusiNë vijim calculator mund të ju ndihmojë të përcaktuar shumën e saktë të tatimit mbi të ardhurat mbi shitjen e banesës tuaj: shuma e tatimeve mund të konsiderohet nëse shitësi pronari i pronës më shumë se pesë vjet (tre vjet e rasteve).

Ose si alternativë, tatimpaguesi ka të drejtë për të reduktuar sasinë e të ardhurave të tatueshme nga sasia, ajo kaloi për marrjen e pronës.

Shkalla tatimore është e trembëdhjetë për tatimor rezident dhe tridhjetë për jo-rezident

Ju bëhen tatimor rezident pas ditë që jetojnë në Rusi gjatë vitit