Prokurën — Konsullata e Përgjithshme e Rusisë në SeattleNë Konsullatën e shteteve të bashkuara ofron të Legalizuara nga fuqitë e popullit, të hartuar në Shtetet e Bashkuara për t’u përdorur në Rusi.

Certifikime të çdo lloji të pushtetit të avokatit të kërkon Drejtorin e paraqitjes personale në Konsullatën e shteteve të bashkuara.

Konsulli vërteton Kryesore e identitetit dhe mendore të kompetencës

Fuqia e Avokatit për Trajtimin e Postës në Hyrje dhe Parcelave, prokurë të posaçme për Trajtimin e Depozitave Bankare dhe të Legalizuara të Transferohen Kompetencat e Avokatit. Në Konsullatën e shteteve të bashkuara ofron Nënshkrimit të Legalizuara për dokumentet që nuk janë në konflikt me ruse Legjislacionin.

Gjatë Nënshkrimit të Legalizuara Konsulli certifikatat e identitetit të Aplikuesit

Ju lutem vini re se në pajtim me Nenin të Parimeve Themelore të Federatës ruse në Noteri, Konsulli authenticates nënshkrimi dhe jo vetëm besueshmërinë e fakteve të parashtruara në këtë dokument