Ruse ligjore mjek në SearchWorks katalogKoment mbi ligjin federal të Federatës ruse»Për Avokatin e veprimtarisë dhe bar në Federatën ruse’

Libri i përdor Ligjin Federal në Bar siç e saj qendror e organizon pikë, me kapitujt hyrës në historinë e të dy degët

Libri do të jetë e interesit të akademikëve dhe profesionistëve, pasi Avokati dhe jurisconsult janë ruse juristëve, me të cilin investitorët e huaj dhe të huaj të firmave të ligjit do të jetë duke punuar