Ruse qytetarëve të borxhit arrin mbi dollarë. shtatë bln — Gjykata e Lartë — ruse Informacioni Ligjor AgjenciaShuma e alimentacionit borxhit ka arritur në më shumë se njëqind miliardë rubla (dollarë.

Gjykata e Plenumit është aktualisht në përgatitjen e udhëzimeve për të shqyrtimit gjyqësor të rasteve lidhur me alimentacionin shërim. Plenumit gjatë seancën e tij të martën propozuar për të marrë mirëmbajtjen e kreditorëve financiare në këmbë parasysh gjatë vlerësimit të alimentacionit, dhe jo për të imponuar tepruar pagesa ngarkuar në ta. Rregulla e përgjithshme të përcaktuara në rusi Kodin e Familjes thotë se alimentacionit duhet të jetë e dhënë pas referimit të gjykatës. Alimentacionit shumën e përcaktuar nga gjykata është nënshtruar indeksimi sipas rregullave të shkruar në Kod, Gjykata Supreme e shpjeguar.

Indeksi i lidh duhet të kryhet nga gjykata bailiffs ose debitorët’ të punësimit, kompanive

Ushqimor detyrimet e përcaktuara nga Kodi i Familjes kanë për qëllim që të sigurojë kushtet e jetesës të domosdoshme të zhvillimit, si prind dhe edukimi i fëmijëve të mitur, si dhe ndihmë për anëtarët e tjerë të familjes që kërkojnë mbështetje financiare, e Plenumit projekt dekretin e lexon