Rusi — Alimentacionit debitorët në Samara rajon për të dërgohet në manastireSAMARA, shkurt

shtatë milion)

Në janar të vitit, rajonale bailiffs paguhen, arrestimet e debitoreve’ pronave në vlerë prej mbi një miliardë rubla (dollarë. shtatë milion) më së shumti pajisje shtëpiake, mobilje dhe makina