Rusi — të Zëvendësojë një Humbur patentë shoferinDepartamenti i Shtetit për Sigurinë në Trafik Inspektorati (Stavropol) Drejtoria e Përgjithshme e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë, Stavropol Krai Kokë. Qytetarët e Federatës ruse, si dhe shtetasit e huaj dhe personat pa shtet legal në Federatën ruse mund të aplikojnë për të marrë një patentë shoferi.

Ajo shpreh një personave aftësinë për të drejtuar një automjet të motorizuar, të tilla si motor, veturë, kamion ose autobus, në rrugën publike.

Ligjet që kanë të bëjnë me lëshimin e licencave të ndryshojnë në mes të kompetencave