Rusia thjeshton procedurën e shtetësisë për ‘të huajt të luftës-i shqyer vende’Sipas ligjit të ri, e qytetarisë mund të jepet për banorët e vendeve me ‘komplekse politike dhe situatës ekonomike në të cilën konfliktet e armatosura janë duke ndodhur’ për më tepër, procedura e thjeshtësuar për të marrë shtetësinë ruse do të zbatohen edhe për shtetin programi pjesëmarrësit të cilët vullnetarisht zhvendoste në Rusi, të cilët tashmë kanë marrë leje për qëndrim të përkohshëm në Rusi, ose një leje qëndrimi. Sipas Rusisë, ligje, një i huaj që dëshiron të marrë shtetësinë ruse në fillim duhet të marrë një leje qëndrimi dhe për të jetuar në Rusi për të paktën pesë vjet, pas të cilës ai ka të drejtë të aplikojë për shtetësi.

Megjithatë, të huajt që janë dhënë e drejta për të thjeshtuar shtetësisë nga ana e autoriteteve ruse do të jetë në gjendje për të anashkaluar këto procedura