Si të dorëzojë një deklaratë tatimore. ai Shërbimit të Taksave Federale të RusisëJu (tatimpagues, masës së dhjetës ose agjent tatimor) mund të dërgojnë deklaratat tatimore dhe të kontabilitetit të dokumentacionit në mënyrë elektronike nëpërmjet telekomunikacionit kanaleve (p.sh.

Në përgjithësi, vetëm më të madh të taksapaguesve të drejtë për të marrë e-dorëzimi direkt tek autoriteti tatimor, duke përdorur të veçantë software e cila është publikisht në dispozicion.

Shumica e tatimpaguesve të drejtë për të marrë e-dorëzimi vetëm me anë të specializuar operatorët

Për e-dorëzimi qëllime tatimpaguesi ose përfaqësuesi i tij duhet elektronike shenjë të kthimit të taksave tos konfirmuar saktësinë dhe plotësinë e informacionit të specifikuar në deklaratë tatimore.

E-dorëzimi është e mundur vetëm për tatimpaguesit me të paturit e software dhe hardware compatible me mjete teknike i organit tatimor