Agjenci federale për gjendjen e Menaxhimit të Pronës — ruse Legjislacionin

Federale të Agjencisë Shtetërore të Menaxhimit të Pronës (Rosimushchestvo) (në gjuhën ruse është një nën-ndarja e ruse Ministria e Zhvillimit Ekonomik që arrin të Rusisë federale të pronës shtetërore