Aksidente rrugore avokatit të blerë në Petersburg

të ndihmojnë në riparimin e dëmeve, të vënë në aksidente rrugore, si dhe kryerjen e negociatave proceset me të pandehurin dhe kompanitë e sigurimeve, duke përfshirë pa pjesëmarrjen e klientit të përfaqësimit të interesave të shoferëve, administrative procedurat ligjore (mbrojtja kundër privimit të të drejtave, gjobat)