Arsye për të Marrë një Ligj Shkallë

Për shumicën e të rinjve grads, përgjigja është një oshëtimë nr. Të paktën ky është konkluzioni ju mund të lehtë të nxjerrë nga një histori të gjatë në New York Times të dielën. Këtij neni, Është në Shkollën e Ligjit të Humbet një Lojë, për të dhënë një shkatërrues të shohim se si shkollat e ligjit tregu veten dhe të manipuluar e tyre për punësim statistikat e të bëjë ligjin e tyre gradë të duket si një investim i madh. Edhe kjo është një temë që Herwig J. Schlunk në Vanderbilt në Shkollën e Ligjit të fokusuar në një letër