Asociacioni i Avokatëve të Rusisë

Gjithë-rus Organizata joqeveritare»Shoqata e Avokatëve të Rusisë»është një anëtarësim të bazuar, vullnetare, vetë-rregulluar, jo-qeveritare, shoqata e themeluar me iniciativë të qytetarëve, të cilët janë të bashkuara me një interes të përbashkët për të ndjekur qëllimet e përbashkëta, dhe është më e madhe jo‑qeveritare shoqatës bashkimi ligjor, mjekë, shkencëtarë, prijës shtetesh dhe figurave publike