Avokatët e imigracionit në Rusi

Në mënyrë që të hyjë në territorin rus, personat e huaj duhet të marrin një vizë që do të lëshohet në bazë të një ftese. Qytetarët rus Komonuelthit (CIS) shtetet nuk kanë nevojë për një Rusia nuk është një BE apo ZEE shtet anëtar, cila është arsyeja pse të dy e BE-së dhe jo-BE qytetarët janë të nevojshme për të aplikuar për një prej dispozicion Çdo rast të trajtohet në mënyrë individuale, që do të thotë kushte të veçanta zbatohen në bazë të shtetësisë së aplikuesit dhe kjo është arsyeja pse specializuar këshilla nga specialistë të huaj të punës në