Çfarë Është një Bankë e Pajtimit Deklaratë

Një bankë pasqyrë barazimi është një deklaratë që i jep një krahasim ndërmjet bilancit në bankë sipas kontabilitetit të dhënat e kompanisë dhe bilanci reflektuar në deklaratat e bankës. Subjektit të dhënat e disa transaksioneve në një kohë të caktuar dhe banka përditësimet e tyre në sistemin e tij në një datë të mëvonshme, për krijimin e një kohë vonesë. Në të njëjtën mënyrë, banka e sistemit financiar llogaritë për të regjistruar disa transaksione para se ata janë të përfshira në bankën e sistemit financiar Kjo diferencë është ajo që sjell domosdoshmërinë për të pasur një bankë pajtimit deklaratë për