Dëbim nga Federata ruse

Shpesh, qytetarët e huaj që jetojnë në territorin e Federatës ruse, për shkak të ndryshme në rrethana të shkelin rregullat e qëndrimit të shtetasve të huaj në territorin të Rusisë. Pasojat dhe dënimit nga gjendja është e ndryshme në varësi të peshës së veprës penale. Dëbim është dëbimi i të huajit nga territori i Federatës ruse. Aplikoni nëse i huaji të humbur dhe të ndërpritet e drejta ligjore, të vendbanimit (rezidencës) në territorin e Federatës ruse. Është e rregulluar me Ligjin Federal»Mbi statusin ligjor të shtetasve të huaj në Federatën ruse’. Dëbim nga gjykata, në bazë të kodit administrativ, në