Deklaratë të kërkesës në rusisht — anglisht-rusisht Fjalor

(ligji) Një deklaratë të lëshuar në procedurat civile në gjykata nga paditësi Një deklaratë të lëshuar në gjykatën civile procedura nga paditësi Ajo përcakton ankesat kundër të pandehurve dhe lutjeve për ndihmë nga gjykata. letra e kreditit të lëshuara nga Irakian bankave (b) përfshin marrëveshje dypalëshe me Irakun ose (c) në lidhje me transaksionet me një Irakian palë në lidhje me të cilin Paneli konsideroi se Iraku është komentet mund të ndihmojnë në shqyrtimin e kërkesës Paneli udhëzuar gjoja papaguar letrat e kreditit të lëshuara nga Irakian bankave (b) përfshin marrëveshje dypalëshe me Irakun ose (c) lidhur me transaksionet me