dënimi me gjobë — ruse përkthim — ruse Avokatët

Një pjesë e Neni një njëzet — dhjetë sulm në një anije në det të lartë me qëllim për të kapur atë enë ose e mallrave është e mbante, ose për ta lënduar asnjë person në bord. Sfond i faturës do të ishte parë në»gjithnjë e më të shquar të tendencave drejt intolerancës, ksenofobisë dhe racizmit edhe në Danimarkë dhe jashtë vendit». dhjetë Propagandë veprat e apostujve, e kuptuar si një sistematike». Në këtë drejtim, të nenit L të Kodit rregullon Hyrjen dhe qëndrimin e të Huajve dhe të Drejtën e Azilit, i ndryshuar me Aktin e njëzet e katër