Detyrimet dhe kufizimet të hyjë në fuqi pas një individ është dhënë shtetësinë ruse RC Banor i Qendrës

Të gjithë qytetarëve rusë katërmbëdhjetë vjeç ose më të vjetër që jetojnë në Rusi janë të nevojshme për të patur një familje e pasaportës (një qytetari të përgjithshme të pasaportë), ndërsa ata që jetojnë jashtë Rusia duhet të ketë një»të huaj»e pasaportës (pasaporta për të udhëtimit ndërkombëtar) është rreptësisht e ndaluar për të bërë ndonjë shtrirje në një pasaportë që nuk i plotësojnë kërkesat e përcaktuara me ligj (të tilla shënon do ta bënte një pasaportë të pavlefshme) të Gjithë qytetarëve rusë, si dhe shtetasit e huaj, janë të detyruar të regjistrohen në vendin e tyre të qëndrimit ose të