Dhjetë Këshilla për të Bërë të Ngurta të Biznesit Marrëveshje dhe Kontrata — Nolo

Edhe pse marrëveshje gojore janë ligjore dhe e detyrueshme në shumë situata, ata janë shpesh të vështira për t’u zbatuar në gjykatë (dhe në disa situata, ata nuk janë të zbatueshme në të gjitha). Në botën e biznesit, më marrëveshjet duhet të jenë në formë të shkruar edhe në qoftë se ligji nuk kërkon ajo. Një marrëveshje me shkrim është më pak e rrezikshme se sa një gojë marrëveshje, sepse ju keni një dokument që në mënyrë të qartë parashikon jashtë çdo parti e të drejtave dhe i detyrimeve në rastet e konfuzion ose mosmarrëveshje. Në kundërshtim me atë që