dhuratë e kontratës — Përkthim në rusisht — shembuj angleze — ruse Ligjit

Të ri ligjor, institucionet janë futur në fushën e të drejtave të fëmijës, të ndërsjellë ushtrimin e të drejtave prindërore, për mbrojtje kundër dhunës në familje, të ndërmjetësimit, të çështjes së kontratës martesore, Komisioni Këshillëdhënës e kupton se Sekretari i Përgjithshëm ka për qëllim për të ndjekur variantin online të shitjeve të Kombeve të Bashkuara, që përkon me kthimin e tij të sapo rinovuar Asambleja e Përgjithshme e hapësirës duke filluar në shtator të vitit, për të siguruar çmimet konkurruese dhe të ardhurave të Organizatës. apo keni ndonjë marrëdhënie të tjera (direkt ose nëpërmjet anëtarëve të familjes ose të tjera