DIVORC NË RUSI. RUSE BASHKËSHORTIT DIVORCIN

Divorci në Rusi, rusisht gruan ruse divorcit, shpërbërjen e martesës, pala ankuese, një palë e një divorci, dorëzimi i një ankese, divorc letrat e divorcit procesin e shpërbërjes peticion, rastet e divorcit, pa dëshmi, arsyet e divorcit, nuk ka faj bazë, të vdekur bashkëshorti, ligjërisht i paaftë, gruaja e shtatzënisë, faji arsye për shkurorëzim, shkelje të kurorës, i vullnetshëm mungesë ekstreme mizori, përhershëm të dehurit, bruto mospërfillje të detyrës, mashtruese kontratës, burgim, fizikisht ngacmuese, me gojë ngacmuese, seancat, ftohje-off kohë, rishqyrtojë divorcit, ndërprerja e martesës, për të dhënë një divorci, të zgjidhur një rast, të marrë divorcin, shpërbërjen e martesës,