Dogana E Korporatave Avokatët

Të nderuar zonja dhe zotërinj, Ne jemi të kënaqur nga mundësia për të paraqitur vëmendjen tuaj informacion rreth shoqatës së Avokatëve të Doganave të Korporatave Avokatët Vetëm profesionale doganore avokat do të ju ndihmojë për të minimizuar rreziqet dhe optimizimin e veprimeve gjatë kryerjes së formaliteteve doganore E barristers të shoqatës së Avokatëve të Doganave të Korporatave të Avokatëve të specializuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve doganore dhe bëjnë të kualifikuar, mbështetje ligjore e tregtisë së jashtme aktivitetet e ruse dhe të huaja, si dhe të merren me komplekse dhe të diskutueshme çështjet e pronësisë intelektuale. Kualifikimi i specialistëve të shoqatës