E tatimit të lirë tregtare në Rusi

Kush ka të drejtë për të Taksave të Lirë Pazar Mallrat duhet të jenë të eksportuara nga territori i Federatës ruse për jashtë territorit Doganor të Euroaziatik Ekonomik në Bashkimin brenda tre muajve nga data e blerjes Rregulla të rëndësishme për Tatimin e të pa-Formë mos harroni, në mënyrë që të pretendim për rimbursim të TVSH-së, Tatimi mbi të Lirë Formular duhet të jenë të certifikuara nga ruse në Dogana