edukata qytetare në rusisht dhe shembull fjali

Vlerat e arsimit të ishte futur në sistemin e arsimit, të nxisë dhe të përfshijnë idealet e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe constitutionalism në programet shkollore në vitin Në shkollat e të drejtave të njeriut të arsimit të kishte qenë futur deri në shkollë të mesme në nivel, dhe mori formën e qytetarisë arsimit në shkollat fillore Përveç kësaj, nxënësit të mësojnë në lidhje me parimet e demokracisë, sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut, të drejtat e minoriteteve dhe të pluralizmit, në kuadër të qytetarisë mësime. Ajo gjithashtu i kryer vlerësimet e rregullta të saj në zbatimin e