ekspertizë teknike — Përkthim në rusisht — shembuj angleze — ruse Ligjit

Përmirësimi humanitar të kapaciteteve për këtë arsye kërkon të përmirësuar mekanizmat e gatishmërisë dhe marrëveshjet që mund të shpejt të mobilizuar, dhe të forcohet koordinimi i brendshëm mekanizma janë të nevojshme për të Kombeve të Bashkuara, aktivitete në të çarmatimit, çmobilizimit dhe të riintegrimit të ish-luftëtarëve, duke përfshirë ushtarët fëmijë