Fakte mbi ruse Juridik të regjistrimit

Nuk janë të mundshme edhe jo-fitimprurëse organizata të llojeve të ndryshme. Megjithatë, ata nuk janë oftenly përdoret si procesin e krijimit të tyre është mjaft i komplikuar. Ju lutem vini re se Praktika e Korporatave Studio e bën të shërbimeve për regjistrimin e të gjitha llojet e kompanive (komerciale të të gjitha llojeve dhe jo-komerciale). Pjesëmarrja e interesave nuk përbëjnë letrave me vlerë dhe nuk janë subjekt ruse të letrave me vlerë të ligjit. Prandaj ngritja dhe funksionimi i një LLC është në përgjithësi më pak administrativisht i rëndë se sa një CJSC. Është subjekt i kërkesave të ruse të