Falimentimi i një individi në Rusi: Gjendja dhe perspektivat e zhvillimit

Qëllimi i studimit është që të identifikohen fushat e përmirësimit të falimentimit institucionit të individëve në Rusi Aktivitetet e bankave të dy grupet janë karakterizuar me disa specifika Në funksion të sa më sipër, qëllimi i këtij studimi ishte për të identifikuar, systematize dhe të vlerësojnë në mënyrë kritike trendet e tanishme në zhvillimin e rajonale të bankave në Rusi. Metodat e përdorura përfshijnë analizën dhe sintezën, induksioni dhe zbritje, krahasimi, analizën e sistemeve, selektiv të vëzhgimit. Analiza e të dhënave zyrtare rus të Bankës Qendrore për — tregoi se trendet e aktiv institucionet e kreditit për të pakësuar në