Fëmijët e të Gjitha Kombeve Rusia Miratimit

Rusia është shtëpi për më shumë se milionë banorë është më e madhe në botë vendit, duke i tokës në masë. Edhe pse ruse është gjuha kombëtare, dhe shumica dërrmuese e popullsisë pretendon ajo si gjuhën e tyre amtare, ka mbi njëqind të grupeve të ndryshme etnike, shumë nga të cilët flasin gjuhë të ndryshme në të gjithë Rusinë. Rënia e Bashkimit Sovjetik sjellë Rusinë në një ekonomike tailspin, duke shkaktuar shumë punëtorë të kualifikuar dhe familjet e tyre të bien në varfëri. Kjo ulur jetën e vendit hapësirë, madhësia e familjes dhe birthrate. Kushtet në Rusi janë ngadalë duke