Fitimi dhe humbja e pronësisë. Shkak për ndërprerjen e përbashkët pronësi të përbashkët

Prona është konsideruar të jetë një seri të plotë të të drejtave, që është subjekt ligjor në fushën e pronës së tij. Fitimi dhe humbja e së drejtës së pronësisë është kryer në bazë të përcaktuar me ligj. Një proces i tillë si fitimi dhe humbja të drejtat e pronës nuk është asgjë më shumë se një juridike fakt. Lista e fakteve juridike është përcaktuar në Nenin tetë të Kodit Civil të Rusisë. Si i fakteve juridike që nënkuptonte marrjen e pronarit të të drejtave të gjëra të një lloji në individë të veçantë, ata mund të veprojnë si do