‘General’ dhe ‘thjeshtuar’ procedurë të marrë shtetësinë ruse. Si për të marrë shtetësinë ruse. RC Banor i Qendrës

Ruse ligji parashikon dy mënyra kryesore për të marrë shtetësinë ruse (e njohur edhe si»marrë shtetësinë ruse»): nga parëbirnisë, dhe si rezultat i natyralizimit. Këto dy mënyra janë në përputhje me praktikën ndërkombëtare në tërësi, por kemi disa nuanca specifike për Rusinë. Kur shtetësinë ruse është marrë nga parëbirnisë, një ose dy nga këto dy rregulla zbatohen: e ashtuquajtura e drejtë e gjaku (Lat. jus soli) bazuar në faktin që dikush është i lindur në Rusi. Në rastin e»natyralizimit»ky ligj identifikon një»të përgjithshme»dhe një»thjeshtuar»procedura e marrjes së shtetësinë ruse. Ju lutem vini re se dallimi në mes dhe emrat e