Gjyqësore Avokati — Përkthim në rusisht — shembuj angleze — ruse Ligjit

Për Komerciale Gjyqësore Degë e Departamentit AMERIKAN të Drejtësisë Asistencës Teknike të Ofruesit të ekspertizës në rimarrjen, Gjatë periudhës së ardhshme të raportimit, Zyra e Prokurorit të pret për të shfuqizuar një total prej tridhjetë e dy postet, duke përfshirë D, Shefi i Gjykimit të Ndarjes dhe F, të Lartë, — një — pesë Një aspekt i këtij ndryshimi do të jetë përfshirja e Hetimeve Ndarja në Ndjekjen Ndarjes, duke rezultuar në të kërkuesit, analistët dhe mbështetje të tjera të stafit që punon direkt në raste të veçanta, nën udhëheqjen e një, gjithashtu drejton gjykimin e ekipit përpjekjet në përgjigje