Gluts V. G. Mekanizmin e paaftësisë Paguese (Falimentimit) e një Qytetari Sipas Ligjeve të Rusisë dhe SHBA-të: Krahasuese Ligjore Hulumtim

Mekanizmi i paaftësisë Paguese (Falimentimit) e një Qytetari Sipas Ligjeve të Rusisë dhe SHBA-të: Krahasuese Ligjore Hulumtuese Përkundër faktit se dështimi është i veçantë, para së gjithash, për pjesëmarrësit profesionale të nëpunësve të qarkullimit, në praktikë është shpesh u përballën me me situatat kur njerëzit, të cilët nuk janë sipërmarrësit janë të paaftë për të takimit të tyre, i detyrimeve financiare. Rregullorja e procedurave të falimentimit (falimentimit) ndryshon në mënyrë të konsiderueshme në vendin aspekt. Studimi relativisht të qëndrueshme të ligjit AMERIKAN mbi falimentimit ka të konsiderueshme heuristic vlerë dhe është me rëndësi praktike si ajo e lejon e konsiderojnë