kasacionit në rusisht dhe shembull fjali

trembëdhjetë autori ka pohuar se dënimi i tij nuk ishte i prirë të apelit dhe kasacionit u bë executory menjëherë dymbëdhjetë shtatë tanding e interesave në arbitrazhin dhe të rregullt në gjykatën e hetimit të rastit fotografi, hartimin e faturave të ankesës, të apelit e apelit, e kasacionit apelit, counterclaims, duke u përgjëruar në gjyqësor sprova e parë, të apelit, të kasacionit dhe të mbikëqyrjes raste. Gjykata e Kasacionit theksoi se, në vendimin e saj, Gjykata e Apelit kishte gabuar në ligj në interpretimin e neneve dhe të Kodit Civil, pasi ajo ishte për furnizuesit për të siguruar exclusiveness e