Kodi i Federatës ruse për Kundërvajtjet Administrative — ruse Legjislacionin

Kodin e ruse Federata Administrativ Kundërvajtjet (rusisht: shpesh e shkurtuar) është kundërvajtje administrative ligji për Rusinë Kjo përfshin tatimin, monedhës, punës dhe antimonopoly legjislacionit Nën një Pjesë e Art. një Kodi të Federatës ruse për Shkelje Administrative, ruse legjislacionin për kundërvajtjet administrative përbëhet nga ky Kod dhe të miratuara në përputhje me draft ligjin e Federatës ruse në Kundërvajtje Administrative. Kjo është, në territorin e lëndëve individuale e Federatës ruse mund të jetë i instaluar dhe ndëshkimet administrative për veprat që nuk janë të listuara në Kodin e Kundërvajtje Administrative. Shkelja e rregulloreve të Republikës së Bashkortostan për përdorimin e