Kodin e familjes e Rusia — rus Legjislacionit

Kodi i Familjes i Rusisë është burim kryesor i të drejtës familjare në Federatën ruse Ajo është ndryshuar disa herë që nga ajo kohë, më së fundi në qershor të vitit në njëzet e nëntë në dhjetor të vitit dhe hyri në fuqi më një Mars të vitit. Ajo është ndryshuar disa herë që nga ajo kohë, më së fundi në qershor të vitit