kontrata e blerjes — ruse përkthim — ruse Avokatët

Çdo klient, i cili vendos për të bërë pazar nëpërmjet dyqan online, do të regjistrohet në dyqan dhe pëlqimin për mbledhjen dhe përpunimin nga Gastrodirect dhënë në formën e të dhënave personale në kuptimin e mbrojtjes së të dhënave personale vetëm për qëllime të, Gastrodirect. FIf të mëvonshëm të realizmit ashtu siç është paraparë sipas Nenit shtatë duhet të vijë për asgjë ose kur përbejnë një të paarsyeshme tatimin mbi të konsumatorëve, ose në qoftë se ne duhet të refuzojnë të mëvonshëm të realizmit, konsumatori do të ketë të drejtë, shtatë, të gjithë, shitësi është i vetmi person që nuk