Kontrata e furnizimit për Rusinë në anglisht dhe rusisht

Kjo kontratë, e cila vjen në një dygjuhësh anglisht dhe rusisht format, është përdorur për të krijuar afatgjatë të marrëveshjeve në mes të një ruse prodhuesi (e cila quhet Furnizuesi) dhe së saj të jashtme klienti (Blerësi) për furnizimin e produkteve në para-përcaktuar çmimet Kontrata është adaptuar përdor komerciale dhe praktikat e tregun rus, dhe karakteristika të veçanta të Rusisë tregtar ligjeve Një udhëzues në gjuhën angleze në Negocimin e Kontratave në Rusi është dhënë me kontratë