Kufizimin e udhëtimit jashtë vendit

Çdo shtetas i Federata ruse ka të drejtë që lirisht të lëvizë vendit dhe të lënë atë. Megjithatë, kohët e fundit nuk ishin rrethanat që të mund të parandalojë një lëvizje të tillë. Çfarë do të thotë për të kufizuar të udhëtuar jashtë vendit. Sipas legjislacionit ekzistues, çdo qytetar mund të jenë të privuar nga e drejta për t’u larguar nga vendi. Kjo dispozitë është e paraparë në ligjin federal»Mbi rendin e nisjes. Sipas këtij ligji, ata që i shmanget përmbushjes së detyrimeve të caktuara mbi ta duke i gjykatës nuk do të jetë në gjendje për të lënë vendin.