Kujdestarinë e fëmijës në Rusi

dhe çështje të tjera që lidhen me detyrat prindore dhe të drejtat Kur kanë të bëjnë me mes prindërve si për të cilin duhet të fëmijës jetojnë me të, ata mund të zgjidhin atë nga gjykata Jo-denua prindi ka të drejtë për të marrë të përfshirë në edukimin e fëmijës dhe për të komunikuar me të e saj. Në mënyrë që të vijmë sa më mirë e vendimit në lidhje me mirëqenien e fëmijës, gjykata duhet të marrë në konsideratë: është refuzuar nga gjykata vetëm kur ka prova se fëmija mund të jetë e ekspozuar ndaj dhunës në familje dhe