letrën e emërimit — Përkthim në rusisht — shembuj angleze — ruse Ligjit

Nëse kandidati i suksesshëm është tashmë në Sekretariatit të Kombeve të Bashkuara, emërimi mund të bëhet përmes promovimit apo sistemimi pa një të re, Nëse kjo nuk është gjithmonë e mundur për shkak të vëllimit të kërkesave ose të tjera administrative exigencies, procesi i verifikimit duhet të jetë përfunduar para një formale