Ligji për bankat në Rusi

dhe edhe përfaqësues të zyrave