Ligji për familje, në Rusi

Sistemi lejon gjykatësit të paqes për të sunduar në miturit çështjet martesore, të tilla si procedurën e divorcit mes çiftit pa fëmijë dhe financiare vendbanimet nën shumën prej. rubla. Nëse një divorci nuk mund të zgjidhet në kuadër të gjykatës së qarkut, ajo mund të merren për gjykatat shtetërore dhe, në fund, për të Gjykatës Supreme të Rusisë. Në asnjë prej rasteve të mësipërme, marteses do të ndodhë sipas ruse legjislacionin Një rus që gjykata do të sundojë në financiar kontestet që dalin nga divorci i një shtetas i huaj nëse: Në rastin e shtetasve të huaj që jetojnë në