Ligjin e Rusia — rus Legjislacionit

Shkollën fillore dhe të thënie bazë të ligjeve në Federatën ruse është Kushtetuta e Federatës ruse. Miratuar me referendum kombëtar mbi dymbëdhjetë dhjetor me. pesë të votave, Kushtetuta ka hyrë në fuqi në ditën që u botua — njëzet-e-pesë dhjetor të të njëjtit vit. Kjo përcakton bazat e qeverisjes, si dhe duke shpallur sundimin e të drejtës, ideologjike neutralitetin e shtetit, të pluralizmit politik, zgjedhjet konkurruese dhe një ndarje të pushtetit, duke garantuar të drejtat themelore të njeriut për ruse njerëzit. Kushtetuta përcakton një gjysmë-presidenciale sistem që përfshin të fortë të pushtetit ekzekutiv dhe rritjen e pavarësisë për president. Që