Martesa e kontratës — të mirat dhe të këqijat e martesës kontratës në Rusi

Unë duhet të nënshkruajnë një martesë të kontratës në Rusi Martesa kontratë të favorshme lidh njerëzit, nuk e varfër Dhe kështu pra, kush hyn një pabarabartë martesa e pronës që para martesës kishin mjaft gjendjen materiale. Përfundimin e martesës kontratës — kjo nuk është e lirë, dhe nuk ka për qëllim për masën e konsumatorëve. Martesa e kontratës është e dobishme vetëm për njerëz të pasur, dhe atyre çifteve të të cilit financiar situata ishte e njëjtë, para martesës, në mënyrë të arsyeshme, e cila është e caktuar me ligj — pa një martesë të kontratës. Nëse për një martesë