Mbrojtjen dhe zbatimin e Pronësisë Intelektuale në Rusi dhe jashtë vendit

PRONËSISË INTELEKTUALE AGJENCIA E RUSISË një grupi ndërkombëtar të kompanive, e cila është e përfaqësuar në Rusi nga Pronës Intelektuale të Agjencisë kosovare të PRONËS INTELEKTUALE AGJENCIA E RUSISË dhe ndarja e progresive praktikën ligjore të PRONËSISË INTELEKTUALE AGJENCIA E RUSISË Ligjore. E PRONËSISË INTELEKTUALE AGJENCIA E RUSISË grupit të kompanive vepron në Rusi, vendet e CIS dhe BE-së, dhe gjithashtu ka një rrjet të gjerë të partnerëve në mbarë botën. PRONËSISË INTELEKTUALE AGJENCIA E RUSISË dhe punonjësit e saj të zënë pozicione drejtuese në të specializuara ratings dhe vjetore të marrë të klasit botëror me çmime për kontributin e